Algemene leveringsvoorwaarden

O-Novo Innovations

Versie 1.1
Laatste aanpassing: 01-01-2018

O-Novo Innovations hanteert voor haar aanbiedingen en overeenkomsten de Algemene Voorwaarden van Nederland ICT. Deze voorwaarden zijn door Nederland ICT gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.

 

Een papieren exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe. Vul hiervoor ons contactformulier in.